=>ParteneriiOficiali<=
Gabriela Nails Artist Alexandria

Exploziv News24
23 mai 2022

Info24News.Ro-Online Magazine

Online Magazine News

Persoanele care atacă sau omoară animalele vor avea intre 3 si 5 ani

Facebook Comments


Last Updated on 26 martie 2021 by Dragos Alin

Conform Legii 30407, Poliția este obligată să facă plângeri pentru abuzul de animale care sunt prezentate în entitățile lor.

În urmă cu câteva ore, Janet Barboza a raportat că și-a găsit animalul de companie fără viață și cu semne că ar fi fost otrăvit.

„ Nu era doar un animal de companie, făcea parte din familia mea, iar prin asta treci când otrăvești un câine … Voi otrăvești inima unei familii. Tristețea fiicei mele nu are nume ”, a spus gazda TV.CITESTE SI DESPRE

De menționat este faptul că există o lege care sancționează persoanele care comit această infracțiune, iar aceasta este 30407, cunoscută și sub denumirea de Legea privind protecția și bunăstarea animalelor, adoptată la 9 ianuarie 2016.

“Fiecare persoană are datoria de a solicita protecția și bunăstarea animalelor, indiferent de specia lor, evitând să provoace vătămare, suferință inutilă, abuz fizic care le alterează comportamentul normal, vătămarea sau moartea”, se arată în document. .

Aceasta este ceea ce oamenii cu animale de companie nu ar trebui să facă
Legea indică faptul că orice persoană care deține un animal ca animal de companie sau, în orice caz, este responsabilă cu unul, este total interzisă de la următoarele:

1.- Să-l abandoneze -o pe drumurile publice.

2.- Folosiți pentru spectacole sau spectacole publice sau private.

3.- Să-l maltrateze

Sursa : http://www.totcetrebuiesastii.com

Lege 5

Parlamentul României

Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor

Modificări (2), Puneri în aplicare (1), Referințe (4), Reviste (1), Referințe în jurisprudență

Text publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 531 din 14 iunie 2004.

În vigoare de la 24 iunie 2004Publicare aplicabilă de la 24 iunie 2004 până la 29 aprilie 2014, fiind înlocuită prin republicarea (r1) din Monitorul Oficial, Partea I nr. 320 din 30 aprilie 2014

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.Cumpără forma actualizată10
Lei cu TVA
sau autentifică-te

  •  Autentificare

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

CAPITOLUL IDispoziții generale

Art. 1. –

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

(1) Prezenta lege reglementează măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor de viață și bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător.

(2) Gestionarea populației canine fără stăpân de pe teritoriul României se reglementează prin lege specială.Referințe (1)

Art. 2. –

În sensul prezentei legi, prin deținător de animale se înțelege proprietarul, persoana care deține cu orice titlu valabil, precum și orice persoană fizică sau juridică în îngrijirea căreia se află animalul.

Art. 3. – Modificări (1)

Deținătorii de animale au obligația de a asigura aplicarea normelor sanitare veterinare și de zooigienă privind adăpostirea, hrănirea, îngrijirea, reproducția, exploatarea, precum și a celor referitoare la protecția și bunăstarea animalelor.

Art. 4. – Modificări (1)

Deținătorii de animale au obligația de a avea un comportament lipsit de brutalitate față de acestea, de a asigura condițiile elementare necesare scopului pentru care sunt crescute, precum și de a nu le părăsi sau izgoni.

Art. 5. –

(1) Deținătorii de animale au obligația de a asigura acestora, în funcție de nevoile etologice, specie, rasă, sex, vârstă și categorie de producție, următoarele:Reviste (1)

a) un adăpost corespunzător;

b) hrană și apă suficiente;

c) posibilitatea de mișcare suficientă;

d) îngrijire și atenție.

(2) Deținătorilor de animale le este interzis să aplice tratamente rele, precum: lovirea, schingiuirea și alte asemenea cruzimi.Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 6. – Modificări (1), Jurisprudență

(1) În sensul prezentei legi, prin rău tratament se înțelege comportamentul brutal, abuzul în utilizarea animalelor, maltratarea și supunerea animalelor la eforturi inutile, precum și neasigurarea condițiilor minime necesare vieții și bunăstării acestora.

(2) În sensul prezentei legi, prin cruzime față de animale se înțelege:Jurisprudență

a) omorârea animalelor, din perversitate, precum și prin practicarea tirului pe animale domestice sau captive;JurisprudențăReviste (1)

b) organizarea de lupte între animale sau cu animale;

c) folosirea de animale vii pentru dresajul câinilor sau pentru a le controla agresivitatea;

d) folosirea de animale pentru expoziții, publicitate, realizare de filme sau în scopuri asemănătoare, dacă aceste activități le provoacă acestora suferințe fizice și psihice, afecțiuni sau răniri;

e) abandonarea unui animal a cărui existență depinde de îngrijirea omului;

f) administrarea de substanțe destinate stimulării capacităților fizice ale animalelor în timpul competițiilor sportive, sub forma dopajului.Jurisprudență

Art. 7. – Modificări (1)

Animalele folosite în scopuri științifice sunt supuse unor reguli de protecție specifice, fără a li se provoca suferințe inutile.

Art. 8. –

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor*) reprezintă autoritatea națională în domeniul protecției animalelor.

(2) Condițiile de deținere, adăpostire și întreținere a animalelor se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.Jurisprudență

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

*) Conform art. 6 din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004, aprobată prin Legea nr. 215/2004, reprodusă la pag. 3-16, Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor se înființează prin reorganizarea Agenției Române pentru Siguranța Alimentelor, a Agenției Naționale Sanitare Veterinare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor și Dezvoltării Rurale, precum și a unor servicii care funcționează în structura aceluiași minister.

CAPITOLUL IICondiții privind deținerea animalelorPuneri în aplicare (1), Referințe (1)

Art. 9. – Puneri în aplicare (1)

(1) Deținătorii de animale pot deține animale sălbatice, potrivit legii, numai dacă sunt autorizați de direcția veterinară și pentru siguranța alimentelor județeană, respectiv a municipiului București.

(2) Condițiile privind deținerea animalelor sălbatice se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii, pădurilor și dezvoltării rurale, la propunerea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 10. –

(1) Deținătorii de animale au obligația de a îngriji și trata în mod corespunzător un animal bolnav sau rănit.

(2) Autoritatea sanitară veterinară poate dispune tăierea sau uciderea, după caz, a unui animal bolnav ori rănit, pentru a-l scuti de suferințe fizice și psihice inutile, în condiții stabilite prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

(3) Prevederile alin. (1) și (2) nu se aplică animalelor folosite în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale.

Art. 11. –

Deținătorii de animale care selecționează un animal pentru reproducție au obligația de a respecta caracteristicile anatomice, fiziologice și comportamentale ale speciei și rasei respective, astfel încât să nu fie compromise performanțele, sănătatea și bunăstarea descendenților.

Art. 12. –

Persoana care contribuie la dresarea unui animal are obligația de a folosi mijloace de dresaj care să nu provoace traume psihice sau fizice, precum și de a folosi metode care să nu prejudicieze sănătatea ori bunăstarea animalului.

CAPITOLUL IIICondiții privind comerțul cu animale, transportul animalelor, precum și folosirea acestora în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții și manifestări similare

Art. 13. –

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, din considerente privind protecția animalelor sau conservarea speciilor de animale existente pe teritoriul țării, poate impune anumite condiții, precum și limita sau interzice importul, exportul, tranzitul și comerțul cu animale, ținând cont de reglementările comunitare.

Art. 14. – Puneri în aplicare (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

(1) Transportatorii au obligația de a transporta animalele în condiții corespunzătoare, în funcție de specie, sex, vârstă, categorie de producție, pentru a evita rănirea sau epuizarea fizică a acestora.Modificări (1)

(2) Condițiile privind transportul animalelor se stabilesc prin ordin al președintelui Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor.

Art. 15. –

Animalele pot fi folosite în scop publicitar, în spectacole, expoziții, competiții sau alte manifestări similare numai dacă:

a) organizatorul asigură condițiile prevăzute la art. 5;

b) sănătatea și bunăstarea animalelor nu sunt puse în pericol.

Art. 16. –

În cursul competițiilor sau cu alte ocazii este interzis să se administreze animalelor substanțe ori să fie supuse unor procedee pentru creșterea sau diminuarea nivelului natural al performanțelor.

CAPITOLUL IVIntervenții chirurgicale

Art. 17. –

(1) Animalele sunt supuse intervențiilor chirurgicale numai în cazurile motivate.

(2) Intervențiile chirurgicale se efectuează sub anestezie locală sau, după caz, generală, numai de către medici veterinari.

(3) Manoperele medicale care pot provoca suferință animalului trebuie efectuate de către medicul veterinar.

Art. 18. –

Prin excepție de la dispozițiile art. 17 alin. (2), în cazul animalelor utilizate în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentale, intervențiile chirurgicale ori alte tratamente pot fi efectuate și de alte persoane care au calificarea necesară.

CAPITOLUL VTăierea sau uciderea animalelorModificări (1), Puneri în aplicare (1)

Art. 19. – Modificări (1)

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Animalele nu vor fi supuse unor suferințe inutile în cazul tăierii sau uciderii.

Art. 20. – Modificări (1)

Tăierea animalelor se va efectua cu respectarea prevederilor legale specifice în vigoare.

Art. 21. – Modificări (1)

Prevederile art. 20 nu se aplică animalelor care, datorită unor accidente sau boli, trebuie tăiate ori ucise imediat.

CAPITOLUL VIFolosirea animalelor în scopuri științifice sau în alte scopuri experimentalePuneri în aplicare (1)

Art. 22. – Modificări (1)

Animalele pot fi folosite pentru cercetare științifică, diagnosticarea de boli, producerea unor medicamente sau produse biologice, precum și în alte scopuri similare, atunci când obiectivul activității nu poate fi atins prin alte metode ce nu implică folosirea animalelor.

CAPITOLUL VIISancțiuni

Art. 23. – Modificări (1)

(1) Constituie contravenție următoarele fapte:Jurisprudență

a) nerespectarea dispozițiilor art. 12;

b) nerespectarea dispozițiilor art. 5 alin. (1);

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

c) supunerea unui animal la rele tratamente;Jurisprudență

d) nerespectarea dispozițiilor art. 26 alin. (3);

e) supunerea unui animal la cruzimi.

(2) Contravențiile prevăzute la alin. (1) se sancționează după cum urmează:

a) cele de la lit. a), cu amendă de la 2.000.000 lei la 4.000.000 lei;Modificări (1)

b) cele de la lit. b) și c), cu amendă de la 3.000.000 lei la 6.000.000 lei;Modificări (1)

c) cea de la lit. d), cu amendă de la 6.000.000 lei la 10.000.000 lei;

d) cea de la lit. e), cu amendă de la 10.000.000 lei la 20.000.000 lei.

Art. 24. – Modificări (1)

În cazul săvârșirii de trei ori pe o perioadă de 2 ani a faptelor prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. c) și e) de către proprietarul animalelor, pe lângă amenda contravențională, se aplică și măsura confiscării animalelor. În acest caz, animalele se cazează în adăposturile care funcționează pe lângă consiliile locale și sunt valorificate în condițiile legii.

Art. 25. – Modificări (1)

(1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de persoane împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Administrației și Internelor.

(2) Contravenientul poate achita, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării acestuia, jumătate din minimul amenzii prevăzute la art. 23 alin. (2), agentul constatator făcând mențiune despre această posibilitate în procesul-verbal.

(3) Contravențiilor prevăzute la art. 23 le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările ulterioare.

CAPITOLUL VIIIDispoziții finale

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Art. 26. –

(1) Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Ministerul Administrației și Internelor, prin organele abilitate, monitorizează aplicarea prevederilor prezentei legi.Modificări (1)

(2) Pentru îndeplinirea prevederilor prezentei legi, persoanele împuternicite, potrivit atribuțiilor de serviciu, din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și al Ministerului Administrației și Internelor au acces în clădiri, adăposturi și alte locuri unde sunt ținute animalele, precum și dreptul de a solicita orice informație și documente necesare controlului și de a preleva probe pentru cercetări și analize de laborator.

(3) În situația în care locul unde sunt ținute animalele se află la domiciliul sau reședința deținătorilor de animale, accesul persoanelor prevăzute la alin. (2) în acest spațiu se face cu acordul deținătorului. În lipsa acordului, deținătorul de animale are obligația de a face dovada respectării dispozițiilor art. 5.

Art. 27. –

Ordinele prevăzute la art. 8 alin. (2), art. 9 alin. (2), art. 10 alin. (2) și art. 14 alin. (2) se emit în termen de 6 luni de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 28. –

Prezenta lege intră în vigoare la 10 zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 8 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
DORU IOAN TĂRĂCILĂ

Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 18 mai 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
CONSTANTIN NIȚĂ

București, 26 mai 2004.

Nr. 205.

Acest document poate avea modificări ulterioare. Cumpărați documentul în formă actualizată sau alegeți un abonament Lege5 care permite accesul la orice formă actualizată.

Pot fi de interes:

Reviste:Reflecții în legătură cu infracțiunile prevăzute în Legea nr. 205/2004 privind protecția animalelor, cu modificările și completările ulterioare

Află mai multe

Total vizualizari 471,885 total views, Vizualizări azi 6 views today


Facebook Comments

x

%d blogeri au apreciat: